Webová prezentácia časopisu newslab vznikla v redakčnom systéme WordPress. Časopis sa zaoberá poznatkami z vedy a výskumu. Časopis vo svojej elektronickej podobe ponúka komplexný zoznam článkov uverejnených v každom čísle časopisu. Jeho špecifikáciou sú viaceré medicínske odbornosti, z ktorých poznatky sú dostupné v redakčných článkoch.

Na projekte sme použili 

  • Custom Post Types spolu s custom taxonomy
  • REST API pre rýchlejšie a kontinuálne načítanie obsahu
  • handlebars na dynamické vykresľovanie článkov
  • pokročilú filtráciu na základe viacerých kritérií

Odkaz

http://www.newslab.sk

Galéria