Spoločnosť Medirex Group Academy je nezisková spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na oblasť vedy a výskumu. Spoločnosť sa zaoberá okrem vedeckej a výskumnej činnosti aj vzdelávacej sfére a jej podpore. Webový portál funguje na redakčnom systéme WordPress.

Na projekte sme použili

  • viacero variácií Custom Post Types
  • ku každému CPT špecifické taxonómie
  • organizáciu a správu eventov
  • organizáciu a správu publikácií
  • multijazyčnosť
  • pokročilú správu projektov

Odkaz

http://www.medirexgroupacademy.sk

Galéria